LV EN

māsa un brālis

  • autore: Inese Zandere
  • mākslinieks: Juris Petraškevičs

isbn: 9984-9801-5-4

izmērs: 21 x 25 cm

daudzums: 32 lpp.

gads: 2006

grāmatas pirmā tirāža izpārdota

Bilžu grāmata pirmskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem. „Dubultpasaka”, kurā bērnu izfantazēti piedzīvojumi notiek divos pretējos virzienos, ar gluži pretēju mērķi: māsas sapnī visas pūles vērstas uz to, lai sasniegtu savu sapņu Ameriku, brāļa sapnī – lai atgrieztos no šīs Amerikas mājās. Viņi abi piedzīvo vienus un tos pašus notikumus – taču katrs no viņiem piešķir tiem citādu nozīmi. Mūžīgās ilgas būt „citur”, tur, kur mūsu šobrīd nav, dzen uz priekšu iztēli un pasakas minhauzenisko sižetu, kurā katra neveiksme pārvēršas jaunā iespējā, bet mērķis vienmēr paliek nesasniedzams.

Es staigāju pa virvi, pēc tam mēs abi jājām ar lielu lāci, visi mums aplaudēja, mēs dabūjām miljonu un gribējām braukt uz Ameriku.

Tad tu piepūti divus balonus, mēs abi pacēlāmies gaisā un lidojām trīs dienas un naktis, lejā bija liels mežs, mūsu baloni aizķērās koku zaros un pārplīsa, mēs nokritām zemē meža vidū un nekad netikām uz Ameriku.

Tad tu izmakšķerēji upē lielu zivi, mēs uzsēdāmies tai mugurā un peldējām trīs dienas un naktis, bet upe ietecēja ezerā, un mēs nekad netikām uz Ameriku.