LV EN

BIKIBUKS komplekts Nr. 13-18

  • autori: dažādi
  • mākslinieki: dažādi

izmērs: 10,5 x 14,5 cm

daudzums: daudzums: 6 grāmatas

gads: 2013

cena: 8.60 €

Māksliniecei Rūtai Briedei, lasot meitiņai priekšā savas bērnības iemīļotās dzejoļu grāmatas, dzima ideja par vajadzību pēc vecām dziesmām jaunās krāsās. Bikibuku formāts ir mazs, taču mākslinieka darba apjoms – liels.

Dzejoļus, ko vecāki vai vecvecāki iemīļoja savā bērnībā, mākslinieki ierauga no jauna un ved pie šodienas mazuļiem.

Grāmatiņas tiek numurētas, lai tās būtu ērti krāt mājas bibliotēkā: 

Nr.13. Rainis. Zirņa bērni. Māksliniece Anete Melece; 

Nr.14. Aspazija. Viešņa. Māksliniece Ūna Laukmane;

Nr.15. Vilis Plūdonis. Circenis, nodevējs. Mākslinieks Aleksejs Naumovs; 

Nr.16. Herberts Dorbe. Rāmi zvēri. Māksliniece Gita Treice; 

Nr.17. Aivars Neibarts. Mājiņa. Māksliniece Gundega Muzikante; 

Nr.18. Jānis Baltvilks. Preču vilciens. Mākslinieks Ernests Kļaviņš.

Grāmatas logo norādīts katra dzejoļa tapšanas laiks: līdz 1940. gadam, no 1940. līdz 1990. gadam, pēc 1990. gada.

Santa Remere par BIKIBUKIEM portālā satori.lv