LV EN

BIKIBUKS komplekts Nr. 19-24

  • autori: dažādi
  • mākslinieki: dažādi

izmērs: 10,5 x 14,5 cm

daudzums: daudzums: 6 grāmatas

gads: 2013

cena: 8,60 €

Māksliniecei Rūtai Briedei, lasot meitiņai priekšā savas bērnības iemīļotās dzejoļu grāmatas, dzima ideja par vajadzību pēc vecām dziesmām jaunās krāsās. Bikibuku formāts ir mazs, taču mākslinieka darba apjoms – liels.

Dzejoļus, ko vecāki vai vecvecāki iemīļoja savā bērnībā, mākslinieki ierauga no jauna un ved pie šodienas mazuļiem.

Grāmatiņas tiek numurētas, lai tās būtu ērti krāt mājas bibliotēkā: 

Nr.19. Eriks Ādamsons. Tauriņš pār lielceļu. Māksliniece Laima Eglīte; 

Nr.20. Jāzeps Osmanis. Noslēpums. Māksliniece Ingrīda Pičukāne;

Nr.21. Vitauts Ļūdēns. Kartupeli, kartupeli. Māksliniece Ieva Jurjāne; 

Nr.22. Laimonis Vāczemnieks. Diendusa. Māksliniece Inga Meldere; 

Nr.23. Pēters Brūvers. Vilciņš. Māksliniece Ilze Abika; 

Nr.24. Inese Zandere. Zirgs. Mākslinieks Reinis Pētersons.

Grāmatas logo norādīts katra dzejoļa tapšanas laiks: līdz 1940. gadam, no 1940. līdz 1990. gadam, pēc 1990. gada.

Santa Remere par BIKIBUKIEM portālā satori.lv