LV EN

BIKIBUKS komplekts Nr. 25-30

  • autori: dažādi
  • mākslinieki: dažādi

izmērs: 10,5 x 14,5 cm

daudzums: daudzums: 6 grāmatas

gads: 2013

cena: 8,60 €

Māksliniecei Rūtai Briedei, lasot meitiņai priekšā savas bērnības iemīļotās dzejoļu grāmatas, dzima ideja par vajadzību pēc vecām dziesmām jaunās krāsās. Bikibuku formāts ir mazs, taču mākslinieka darba apjoms – liels.

Dzejoļus, ko vecāki vai vecvecāki iemīļoja savā bērnībā, mākslinieki ierauga no jauna un ved pie šodienas mazuļiem.

Grāmatiņas tiek numurētas, lai tās būtu ērti krāt mājas bibliotēkā: 

Nr.25. Kārlis Skalbe. Jaunās egles. Māksliniece Ilze Avotiņa; 

Nr.26. Imants Ziedonis. Īpašie vārdi. Māksliniece Anna Vaivare;

Nr.27. Ojārs Vācietis. Kas notiek? Mākslinieks Krišs Salmanis; 

Nr.28. Vitauts Ļūdēns. Kurmis. Māksliniece Dita Pence; 

Nr.29. Māra Cielēna. Ceļā uz Ziemassvētkiem. Māksliniece Zane Lūse; 

Nr.30. Maija Laukmane. Darbiņi sajūk. Māksliniece Sabīne Moore.

Grāmatas logo norādīts katra dzejoļa tapšanas laiks: līdz 1940. gadam, no 1940. līdz 1990. gadam, pēc 1990. gada.