LV EN

BIKIBUKS komplekts Nr. 37-42

  • autori: dažādi
  • mākslinieki: dažādi

izmērs: 10,5 x 14,5 cm

daudzums: 6 grāmatas

gads: 2014

pirmā tirāža izpārdota

Māksliniecei Rūtai Briedei, lasot meitiņai priekšā savas bērnības iemīļotās dzejoļu grāmatas, dzima ideja par vajadzību pēc vecām dziesmām jaunās krāsās. Bikibuku formāts ir mazs, taču mākslinieka darba apjoms – liels.

Dzejoļus, ko vecāki vai vecvecāki iemīļoja savā bērnībā, mākslinieki ierauga no jauna un ved pie šodienas mazuļiem.

Grāmatiņas tiek numurētas, lai tās būtu ērti krāt mājas bibliotēkā: 

Nr.37. Antons Austriņš. Bērna domas. Māksliniece Līga Lazdiņa; 

Nr.38. Rainis. Lietus sievas. Mākslinieks Ilmārs Blumbergs;

Nr.39. Inese Zandere. Pasaciņa par sēņošanu blēņošanu. Mākslinieks Edmunds Jansons;

Nr.40. Pēters Brūveris. Durvju burvis. Mākslinieks Paulis Liepa; 

Nr.41. Māra Cielēna. Klusuma orķestris. Māksliniece Helēna Heinrihsone; 

Nr.42. Kārlis Vērdiņš. Mežā. Māksliniece Daiga Krūze.

Grāmatas logo norādīts katra dzejoļa tapšanas laiks: līdz 1940. gadam, no 1940. līdz 1990. gadam, pēc 1990. gada.