LV EN

BIKIBUKS komplekts nr. 43-48

  • autori: dažādi
  • mākslinieki: dažādi

izmērs: 10,5 x 14,5 cm

daudzums: 6 grāmatas

gads: 2014

pirmā tirāža izpārdota

Māksliniecei Rūtai Briedei, lasot meitiņai priekšā savas bērnības iemīļotās dzejoļu grāmatas, dzima ideja par vajadzību pēc vecām dziesmām jaunās krāsās. Bikibuku formāts ir mazs, taču mākslinieka darba apjoms – liels.
Dzejoļus, ko vecāki vai vecvecāki iemīļoja savā bērnībā, mākslinieki ierauga no jauna un ved pie šodienas mazuļiem.
Grāmatiņas tiek numurētas, lai tās būtu ērti krāt mājas bibliotēkā: 
Nr.43. Aspazija un Rainis. Par pumpurīti un lapām. Māksliniece Rūta Briede 
Nr.44. Aleksandrs Čaks. Pavasaris pilsēta. Mākslinieks Guntars Sietiņš
Nr.45. Māris Čaklais. Saulīte ar zobiem. Mākslinieks Pēteris Līdaka
Nr.46. Arvīds Grigulis. Pirmā svītriņa. Māksliniece Ieva Maurīte
Nr.47. Rūta Skujiņa. Zintis. Māksliniece Andra Otto-Hvoinska
Nr.48. Aivars Neibarts. Skursteņi. Māksliniece Zane Oborenko


Grāmatas logo norādīts katra dzejoļa tapšanas laiks: līdz 1940. gadam, no 1940. līdz 1990. gadam, pēc 1990. gada.

Santa Remere par BIKIBUKIEM portālā satori.lv