LV EN

kā Lupatiņi mācījās

Izdevniecība "Liels un mazs" sadarbībā ar Latvijas Universitāti, Tartu Universitāti un vadošo partneri - Igaunijas uzņēmumu "Digital Learning Systems" veido jaunu interaktīvu uzdevumu grāmatu sēriju "Kā Lupatiņi mācījās" ar runājošo pildspalvu.

Uzdevumu grāmatu sērijas "Kā Lupatiņi mācījās" izstrādē tiek izmantoti Latvijā radīti tēli "Lupatiņi", tehnisko risinājumu izstrādā Igaunijas partneri.

Šobrīd pieejamas jau divas no piecās sērijas grāmatām - "Lupatiņi pie galda" un "Lupatiņu māja". Grāmatas veidotāju pieredze rāda, ka Lupatiņu piedzīvojumi runājošās pildspalvas sabiedrībā šķiet vienlīdz aizraujoši gan 2–3, gan 4–7 gadus veciem bērniem. Pildspalva uzdod jautājumus divos dažādos grūtības līmeņos, kurus iespējams pārslēgt, ar to pieskaroties lielākajam vai mazākajam burkānam grāmatas sākumā.

Ar vienu runājošo pildspalvu var darboties visās sērijas grāmatās, ja tajā ir ievietoti atbilstošie skaņas faili. Lejoplādē tos te un ievieto pildsalvas mapītē "Book". 

Uzlīmes: https://failiem.lv/u/sgjhtzh8

"Lupatiņi pie galda": https://failiem.lv/u/45fu8wmj

"Lupatiņu pilsēta": https://failiem.lv/u/5j8ebrph

 

 

Projekts „Audio mācību materiāli pirmsskolas izglītībai – Kā Lupatiņi mācījās?” (nosaukums angliski “Printed audio-learning materials for early childhood education – How the Shammies learned?)”) tiek īstenots 01.02.2017. – 31.01.2019., projekta identifikācijas Nr. Est-Lat43.

Projekta mērķis ir izstrādāt 6 interaktīvas “Lupatiņu” grāmatas pirmsskolas vecuma bērniem latviešu un igauņu valodā, kur bērni lasot, klausoties un, interaktīvi darbojoties ar runājošo pildspalvu, apgūs lasītprasmi, dažādas sociālās prasmes, matemātiskos priekšstatus,  dabaszinības utt. Šobrīd projekta komanda ir jau izstrādājusi pirmās trīs grāmatas un drīzumā būs gatavi pirmie grāmatas prototipi testēšanai.

Latvijas Universitātes zinātnieki sadarbībā ar Tartu Universitātes koledžas zinātniekiem izstrādāja šo grāmatu sagatavošanas zinātnisko un metodisko pamatojumu, lai tās izmantojot, bērni pamazām attīstītu savas zināšanas dažādās jomās. Šobrīd ir uzsākts darbs pie grāmatu izvērtēšanas metodoloģijas izstrādes.

Projektu finansē Interreg Estonia-Latvia cross-border cooperation programme. Programma noris no 2014. līdz 2020.gadam.

Projektā "Audio mācību materiāli pirmsskolas izglītībai - Kā Lupatiņi mācījās?" izstrādātas grāmatas atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.